Support
bowshot
081-6207704
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

.

วันที่: 24-05-2021

 

 

ข้อยืนยันของแพทย์ เกี่ยวกับ Transfer Factor

 

 

งานวิจัยและข้อ ยืนยันทางการแพทย์ ของ ทรานสเฟอร์แฟคเตอร์

(Transfer Factor)

 

 

 

 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ตัวเสริมภูมิคุ้มกันที่ก้าวล้ำนำหน้าของธรรมชาติ

 

 

“ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คือโปรตีนขนาดเล็กที่ “ส่งผ่าน” ความสามารถในการตอบสนองของระบบ

 

ภูมิคุ้มกันจากผู้บริจาคที่มีภูมิคุ้มกันแล้วไปยังผู้รับซึ่งไม่มีภูมิคุ้มกัน”

 

วารสาร Molecular Medicine ฉบับวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2000 (พ.ศ.2543)

 


เราจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมภูมิคุ้มกันยอดเยี่ยม

 


 ตลอดระยะเวลามากกว่าสิบปีที่ดิฉันได้มีโอกาสสำรวจตรวจสอบ สารประกอบธรรมชาตินับเป็นร้อย ๆ

 

ชนิด ดิฉันสามารถรายงานได้อย่างว่าสารประกอบที่ดิฉันกำลังจะพูดคุยในหนังสือเล่มนี้จัดอันดับได้ว่า

 

เป็นสารที่น่าพิศวงหลงใหลและเชื่อมั่นได้ในประสิทธิภาพในหมู่สารประกอบธรรมชาติที่ “ให้คุณค่าใน

 

ระดับสูง” (the natural heavyweights) หลังจาก 3,000 กรณีศึกษาที่มีการทบทวนอย่างพินิจพิเคราะห์

 

ห้าสิบปีแห่งการวิจัยในที่สุดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทรานสเฟอร์  แฟกเตอร์ ไอโซเลท (transfer factor

 

isolate) ก็พร้อมที่จะให้สารธารณชนเข้าถึงได้แล้ว การทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับทรานสเฟอร์  แฟกเตอร์

 

ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้อาจเป็นข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพที่สำคัญที่สุดที่คุณเคยได้ยินได้ฟังมา

 


 ทรานสเฟอร์  แฟกเตอร์ จะเป็นคำที่คุณจะได้ยินผู้คนพูดถึงกันในย่าจนที่อยู่อาศัยและชุมชนของคุณ

 

อย่างไม่ต้องสงสัย แฟกเตอร์เหล่านี้กำลังสร้างความสนใจอย่างไม่เคยมีมาก่อนทั้งในโลกการบำบัด

 

รักษาแบบทางเลือกและแบบดั้งเมที่เคยมีมา

 


 ทรานสเฟอร์  แฟกเตอร์  ไม่ใช่วิตามิน แรธาตุ สมุนไพร ฮอร์โมนหรือยา

 

ทรานสเฟอร์  แฟกเตอร์ ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ไม่มีสิ่งใดที่เป็นพิษ หรือ

 

ไม่มีสิ่งใดที่ตรงข้ามกับความคาดหวังของคุณ

 


 ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมากมายพิจารณาว่าศักยภาพด้านสุขภาพของสารนี้

 

เป็นการค้นพบอันน่าตื่นเต้น

 

ที่สุดทางด้านภูมิด้านกันและการป้องกันโรคล่าสุดในการประเมินคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของผลิตภัณฑ์เสริม

 

อาหาร ทรานสเฟอร์  แฟกเตอร์ สำหรับตัวคุณและครอบครัว ควรพิจารณาคำถาม ต่อไปนี้

 


 

 

สอบถาม รายละเอียด เกี่ยวกับ Transfer Factor ในการเสริมภูมิคุ้มกัน และเสริมสุขภาพ

 

หรือ ปัญหา  ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน

 

ปรึกษา ได้ที่